År Navn Poeng Gjennomsnitt Navn 2006 2007 2008 2009
2006 Berge Edland 3 3,0 Bjørn Tollefsen 3,9 4,8 2,8 2,4
2006 Berge Edland 5 5,0 Espen Aasland 8,1 7,4 6,0 7,0
2006 Bjørn T. Fedreheim 3 3,0 Heidi Skretting 4,5 3,5 4,3 3,5
2006 Bjørn Tollefsen 19 4,8 Kenneth Herigstad 6,2 6,4 6,0 6,3
2006 Bjørn Tollefsen 38 2,9 Ket Risa 2,8 1,4 1,9 1,2
2006 Espen Aasland 8 8,0 Miguel Stangeland 5,0 3,0 1,6 1,0
2006 Espen Aasland 73 8,1 Odd Magne Høyland 3,4 3,9 5,7 5,0
2006 Frode Horvath 12 6,0 Ole Sæland 8,6 8,4 9,0 7,8
2006 Frode Horvath 5 2,5 Roy Sørensen 6,2 4,1 4,8 4,5
2006 Hans Haver 3 3,0 Rune Høyland 8,4 7,9 9,2 9,4
2006 Heidi Skretting 86 5,4 Rune Nilsen 4,0 3,1 3,6 4,7
2006 Heidi Skretting 43 3,6 Svein Egil Tegle 7,2 7,4 7,6 8,0
2006 Islam 1 1,0 Tom Sørensen 4,0 2,5 1,9 1,5
2006 Karsten Jørgensen 14 7,0
2006 Karsten Jørgensen 47 6,7
2006 Kenneth Herigstad 44 6,3
2006 Kenneth Herigstad 60 6,0
2006 Ket Risa 3 3,0
2006 Ket Risa 15 2,5
2006 Lise Gro Finnestad 7 7,0
2006 Magnus Sømme 20 6,7
2006 Magnus Sømme 5 5,0
2006 Marita 2 1,0
2006 Miguel Stangeland 10 5,0
2006 Odd Magne Høyland 13 4,3
2006 Odd Magne Høyland 10 2,5
2006 Ole Sæland 157 8,7
2006 Ole Sæland 126 8,4
2006 Rose Linda P. Fedreheim 1 1,0
2006 Roy Sørensen 72 7,2
2006 Roy Sørensen 52 5,2
2006 Roy Tegle 21 5,3
2006 Rune Høyland 138 8,6
2006 Rune Høyland 106 8,2
2006 Rune Nilsen 23 4,6
2006 Rune Nilsen 20 3,3
2006 Sandor Horvath 107 7,6
2006 Sandor Horvath 48 8,0
2006 Sindre Buene 1 1,0
2006 Svein Egil Tegle 146 7,7
2006 Svein Egil Tegle 93 6,6
2006 Thomas Buene 4 2,0
2006 Tom Sørensen 18 4,5
2006 Tom Sørensen 27 3,4
2007 Anders Frøyland 1 1,0
2007 Bjørn Tollefsen 24 4,8
2007 Espen Gjestdal 1 1,0
2007 Espen Aasland 74 7,4
2007 Espen Aasland 73 7,3
2007 Finn Erik Borgedal 48 3,4
2007 Finn Erik Borgedal 59 3,3
2007 Heidi Skretting 67 3,7
2007 Heidi Skretting 49 3,3
2007 Jan Olav Reinertsen 138 8,1
2007 Jan Olav Reinertsen 139 7,7
2007 Jan Reidar 1 1,0
2007 Karsten Jørgensen 37 7,4
2007 Karsten Jørgensen 63 6,3
2007 Kenneth Herigstad 36 7,2
2007 Kenneth Herigstad 77 5,5
2007 Ket Risa 1 1,0
2007 Ket Risa 23 1,8
2007 Lauritz Andre Hesje 4 1,0
2007 Magnus Sømme 30 6,0
2007 Miguel Stangeland 9 3,0
2007 Odd Magne Høyland 46 4,6
2007 Odd Magne Høyland 55 3,1
2007 Ole Sæland 166 8,7
2007 Ole Sæland 146 8,1
2007 Peter Pfaff 1 1,0
2007 Roy Sørensen 67 4,8
2007 Roy Sørensen 47 3,4
2007 Roy Tegle 7 7,0
2007 Rune Høyland 78 7,8
2007 Rune Høyland 80 8,0
2007 Rune Nilsen 11 2,8
2007 Rune Nilsen 54 3,4
2007 Sandor Horvath 5 5,0
2007 Svein Egil Tegle 144 7,6
2007 Svein Egil Tegle 107 7,1
2007 Tom Sørensen 49 3,3
2007 Tom Sørensen 15 1,7
2007 Torfinn Aase 4 1,0
2008 Anders Frøylnad 1 1,0
2008 Anette 1 1,0
2008 Ann 1 1,0
2008 Berge Edland 1 1,0
2008 Bjørn T. Fedreheim 6 6,0
2008 Bjørn Tollefsen 44 2,8
2008 Cato Thue 2 1,0
2008 Cato Thue 2 1,0
2008 Espen Gjesdal 3 1,0
2008 Espen Aasland 64 6,4
2008 Espen Aasland 39 5,6
2008 Finn Erik Borgedal 82 4,1
2008 Finn Erik Borgedal 29 2,2
2008 Heidi Skretting 64 4,0
2008 Heidi Skretting 77 4,5
2008 Heiko Asche 31 7,8
2008 Jan Olav Reinertsen 63 5,7
2008 Jan Olav Reinertsen 36 4,5
2008 Jan Reidar 2 1,0
2008 Karsten Jørgensen 11 5,5
2008 Kenneth Herigstad 93 6,6
2008 Kenneth Herigstad 53 5,3
2008 Ket Risa 18 2,0
2008 Ket Risa 20 1,7
2008 Lauritz Andre Hesje 8 2,0
2008 Magnus Sømme 6 6,0
2008 Miguel Stangeland 8 1,6
2008 Odd Magne Høyland 110 5,5
2008 Odd Magne Høyland 107 5,9
2008 Ole Sæland 178 8,9
2008 Ole Sæland 163 9,1
2008 Ragnhild Tobiassen 3 1,0
2008 Roy Sørensen 92 4,8
2008 Roy Sørensen 77 4,8
2008 Rune Høyland 120 9,2
2008 Rune Høyland 73 9,1
2008 Rune Nilsen 58 3,4
2008 Rune Nilsen 61 3,8
2008 Svein Egil Tegle 147 7,0
2008 Svein Egil Tegle 129 8,1
2008 Tom Sørensen 17 1,5
2008 Tom Sørensen 23 2,3
2008 Trond Pedersen 1 1,0
2009 Alf Ragnar Hansen 4 4,0
2009 Anders Frøyland 17 3,4
2009 Anders Frøyland 37 3,1
2009 Bjørn T. Fedreheim 3 3,0
2009 Bjørn T. Fedreheim 2 1,0
2009 Bjørn Tollefsen 26 2,6
2009 Bjørn Tollefsen 13 2,2
2009 Cato Thue 3 1,0
2009 Doreen Asche 1 1,0
2009 Espen Aasland 36 7,2
2009 Espen Aasland 62 6,9
2009 Finn Erik Borgedal 36 2,1
2009 Finn Erik Borgedal 33 3,7
2009 Heidi Skretting 34 2,6
2009 Heidi Skretting 66 4,4
2009 Heiko Asche 113 8,1
2009 Heiko Asche 106 9,6
2009 Jan Olav Reinertsen 24 3,4
2009 Jan-Olav Reinertsen 7 3,5
2009 Kenneth Herigstad 70 6,4
2009 Kenneth Herigstad 88 6,3
2009 Ket Risa 14 1,3
2009 Ket Risa 13 1,2
2009 Lauritz Andre Heskje 37 2,6
2009 Mads 1 0,0
2009 Miguel Stangeland 2 1,0
2009 Miguel Stangeland 3 1,0
2009 Odd Magne Høyland 88 5,5
2009 Odd Magne Høyland 75 4,4
2009 Ole Sæland 128 7,5
2009 Ole Sæland 121 8,1
2009 Per Jan 9 1,5
2009 Roy Sørensen 71 4,4
2009 Roy Sørensen 50 4,5
2009 Roy Tegle 16 2,0
2009 Rune Høyland 106 9,6
2009 Rune Høyland 83 9,2
2009 Rune Nilsen 90 5,0
2009 Rune Nilsen 48 4,4
2009 Svein Egil Tegle 113 7,5
2009 Svein Egil Tegle 126 8,4
2009 Tom Sørensen 7 1,0
2009 Tom Sørensen 24 2,0