Ligapoeng høsten 2007
Gjennomsnitt
Navn Sum Sum
15 beste
Gj. Snitt Antall
spillte
August September Oktober November Desember Omganger igjen:   0
16 23 30 6 13 20 27 4 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 Navn Plassering Poeng
Ole Sæland 146 130 8,1 18 6 9 7 7 9 7 8 8 8 4 10 10 10 10 10 8 6 9 Ole Sæland 1 130
Jan Olav Reinertsen 139 126 7,7 18 10 6 10 8 8 9 10 6 10 6 1 7 8 7 8 6 9 10 Jan Olav Reinertsen 2 126
Svein Egil Tegle 107 107 7,1 15 9 10 1 9 7 10 1 7 - 9 - 8 9 - 9 7 5 6 Svein Egil Tegle 3 107
Rune Høyland 80 80 8,0 10 7 - - 10 10 8 9 3 6 10 8 - - - - 9 - - Rune Høyland 4 80
Kenneth Herigstad 77 77 5,5 14 1 5 9 3 5 3 7 5 - 7 7 - - 9 6 5 - 5 Kenneth Herigstad 5 77
Espen Aasland 73 73 7,3 10 3 - 5 - - - 6 10 - 8 9 6 - 8 - 10 - 8 Espen Aasland 6 73
Karsten Jørgensen 63 63 6,3 10 8 8 8 6 3 - - 1 9 5 6 9 - - - - - - Karsten Jørgensen 7 63
Finn Erik Borgedal 59 56 3,3 18 4 3 6 4 1 1 1 1 7 1 1 1 5 1 7 4 4 7 Finn Erik Borgedal 8 56
Rune Nilsen 54 53 3,4 16 1 4 1 1 - 4 5 1 - 1 3 5 6 5 5 1 8 3 Rune Nilsen 9 53
Odd Magne Høyland 55 52 3,1 18 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 1 4 7 6 4 3 10 4 Odd Magne Høyland 10 52
Heidi Skretting 49 49 3,3 15 5 1 4 1 4 1 1 9 5 1 5 3 - 3 5 - 1 - Heidi Skretting 11 49
Roy Sørensen 47 47 3,4 14 - 7 3 5 6 1 3 4 - 3 1 1 - 4 - 1 7 1 Roy Sørensen 12 47
Ket Risa 23 23 1,8 13 1 - 1 - 1 6 1 1 - 1 4 1 - 1 - 1 3 1 Ket Risa 13 23
Tom Sørensen 15 15 1,7 9 - - - 1 - 5 1 - 3 - 1 - - 1 - 1 1 1 Tom Sørensen 14 15
Lauritz Andre Hesje 4 4 1,0 4 - - - - - - - - - - 1 1 - 1 - - 1 - Lauritz Andre Hesje 15 4
Torfinn Aase 4 4 1,0 4 1 - - - - - - - - 1 1 - - - - - - 1 Torfinn Aase 15 4
Anders Frøyland 1 1 1,0 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - Anders Frøyland 17 1
Peter Pfaff 1 1 1,0 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - -   Peter Pfaff 17 1
(Dersom det er lik poengsum, blir det den med mest antall kamper som vinner) Denne tabellen viser forventet poeng
og plassering utifra gjennomsnittet
(Snittet er beregnet på alle spillte kamper)