Ligapoeng våren 2008
Gjennomsnitt
Navn Sum Sum
15 beste
Gj. Snitt Antall
spillte
Januar Februar Mars April Mai Juni Omganger igjen:   0
3 10 17 24 31 7 14 21 28 6 13 27 3 10 1 8 15 22 29 5 12 Navn Plassering Poeng
Ole Sæland 178 144 8,9 20 8 10 10 10 10 10 10 8 6 8 10 10 9 9 10 10 4 - 8 10 8 Ole Sæland 1 144
Rune Høyland 120 120 9,2 13 - - - - 8 8 9 10 10 10 9 7 10 10 - - - 10 10 9 - Rune Høyland 2 120
Svein Egil Tegle 147 118 7,0 21 10 6 7 9 6 6 6 6 7 9 1 9 6 4 7 8 8 8 7 7 10 Svein Egil Tegle 3 118
Odd Magne Høyland 110 96 5,5 20 7 7 4 4 3 9 8 3 5 6 8 4 1 5 8 7 6 7 3 5 - Odd Magne Høyland 4 96
Kenneth Herigstad 93 93 6,6 14 - 4 - 8 - 7 5 7 - - 1 - 7 8 4 9 7 - 9 8 9 Kenneth Herigstad 5 93
Roy Sørensen 92 88 4,8 19 3 9 5 1 1 5 3 - 1 3 7 5 1 7 5 5 10 9 6 6 - Roy Sørensen 6 88
Finn Erik Borgedal 82 73 4,1 20 4 - 9 5 5 3 1 4 4 4 5 1 5 3 6 4 3 5 1 4 6 Finn Erik Borgedal 7 73
Espen Aasland 64 64 6,4 10 - 8 - 7 9 - 4 - 9 - 4 6 - - 9 - 1 - - - 7 Espen Aasland 8 64
Heidi Skretting 64 63 4,0 16 6 - 8 1 7 1 1 5 8 1 3 - 1 1 - 6 5 - 5 - 5 Heidi Skretting 9 63
Jan Olav Reinertsen 63 63 5,7 11 9 - - - - - 7 9 3 7 6 8 8 1 1 - - 4 - - - Jan Olav Reinertsen 9 63
Rune Nilsen 58 56 3,4 17 5 - 4 1 4 4 1 1 1 1 1 3 4 6 - 3 9 6 4 - - Rune Nilsen 11 56
Ket Risa 18 18 2,0 9 - 5 - 3 1 - 1 - 1 - - 1 - - 1 - 1 - - - 4 Ket Risa 12 18
Tom Sørensen 17 17 1,5 11 - - 3 1 1 1 1 1 1 - 1 - 3 1 3 - - - - - - Tom Sørensen 13 17
Lauritz Andre Hesje 8 8 2,0 4 - - - 1 1 1 - - - 5 - - - - - - - - - - - Lauritz Andre Hesje 14 8
Magnus Sømme 6 6 6,0 1 - - - 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - Magnus Sømme 15 6
Cato Thue 2 2 1,0 2 - - - - - - 1 - - - - - - - 1 - - - - - - Cato Thue 16 2
Ann 1 1 1,0 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - Ann 17 1
(Dersom det er lik poengsum, blir det den med mest antall kamper som vinner) Denne tabellen viser forventet poeng
og plassering utifra gjennomsnittet
(Snittet er beregnet på alle spillte kamper)