Ligapoeng høsten 2008
Gjennomsnitt
Navn Sum Sum
15 beste
Gj. Snitt Antall
spillte
August September Oktober November Desember Omganger igjen:   0
14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 Navn Plassering Poeng
Ole Sæland 163 141 9,1 18 10 10 8 9 7 10 10 10 9 10 9 10 9 9 7 8 10 8 Ole Sæland 1 141
Svein Egil Tegle 129 128 8,1 16 9 7 10 10 10 7 6 8 10 9 7 9 7 1 10 0 9 0 Svein Egil Tegle 2 128
Odd Magne Høyland 107 95 5,9 18 5 5 3 6 6 8 7 7 8 4 5 5 8 7 5 5 6 7 Odd Magne Høyland 3 95
Roy Sørensen 77 76 4,8 16 7 9 7 4 0 1 9 5 7 3 3 4 5 1 0 7 1 4 Roy Sørensen 4 76
Heidi Skretting 77 75 4,5 17 6 8 1 7 3 6 1 6 6 7 4 1 3 4 0 1 7 6 Heidi Skretting 5 75
Rune Høyland 73 73 9,1 8 0 0 0 0 0 9 8 0 0 8 10 0 10 10 8 0 0 10 Rune Høyland 6 73
Rune Nilsen 61 60 3,8 16 1 1 4 1 5 5 4 3 4 1 6 0 6 1 6 0 8 5 Rune Nilsen 7 60
Kenneth Herigstad 53 53 5,3 10 0 1 6 8 9 4 0 9 0 1 0 3 0 6 0 6 0 0 Kenneth Herigstad 8 53
Bjørn Tollefsen 44 43 2,8 16 1 4 5 3 0 1 3 0 5 1 1 7 1 1 3 4 1 3 Bjørn Tollefsen 9 43
Espen Aasland 39 39 5,6 7 0 0 9 0 8 0 0 0 3 0 8 1 0 0 9 0 1 0 Espen Aasland 10 39
Jan Olav Reinertsen 36 36 4,5 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 0 3 0 9 5 9 Jan Olav Reinertsen 11 36
Heiko Asche 31 31 7,8 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 5 0 10 0 0 Heiko Asche 12 31
Finn Erik Borgedal 29 29 2,2 13 1 3 1 5 0 1 5 4 0 1 0 0 1 1 4 0 1 1 Finn Erik Borgedal 13 29
Tom Sørensen 23 23 2,3 10 4 6 1 1 0 0 1 1 1 6 1 1 0 0 0 0 0 0 Tom Sørensen 14 23
Ket Risa 20 20 1,7 12 0 1 1 0 4 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 3 4 1 Ket Risa 15 20
Karsten Jørgensen 11 11 5,5 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 Karsten Jørgensen 16 11
Miguel Stangeland 8 8 1,6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 1 1 Miguel Stangeland 17 8
Bjørn T. Fedreheim 6 6 6,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 Bjørn T. Fedreheim 18 6
Espen Gjesdal 3 3 1,0 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Espen Gjesdal 19 3
Ragnhild Tobiassen 3 3 1,0 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ragnhild Tobiassen 19 3
Cato Thue 2 2 1,0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cato Thue 21 2
Jan Reidar 2 2 1,0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jan Reidar 21 2
Anders Frøylnad 1 1 1,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Anders Frøylnad 23 1
Anette 1 1 1,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Anette 23 1
Trond Pedersen 1 1 1,0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Trond Pedersen 23 1
Berge Edland 1 1 1,0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Berge Edland 23 1
56 57 58 56 52 58 56 55 54 56 56 58 54 58 54 53 55 55
(Dersom det er lik poengsum, blir det den med mest antall kamper som vinner) Denne tabellen viser forventet poeng
og plassering utifra gjennomsnittet
(Snittet er beregnet på alle spillte kamper)