Ligapoeng våren 2009
Gjennomsnitt
Navn Sum Sum
15 beste
Gj. Snitt Antall
spillte
Januar Februar Mars April Mai Juni Omganger igjen:   0
8 15 22 29 5 12 19 5 12 19 26 23 7 14 28 4 11 18 Navn Plassering Poeng
Ole Sæland 128 123 7,5 17 1 8 8 10 4 5 9 9 8 9 9 0 6 6 6 10 10 10 Ole Sæland 1 123
Svein Egil Tegle 113 113 7,5 15 9 3 9 0 7 8 0 0 4 8 7 8 7 10 9 9 9 6 Svein Egil Tegle 2 113
Heiko Asche 113 113 8,1 14 8 10 6 0 6 9 0 8 9 10 10 9 8 4 8 0 8 0 Heiko Asche 2 113
Rune Høyland 106 106 9,6 11 10 9 0 0 10 10 0 10 10 0 8 10 10 9 10 0 0 0 Rune Høyland 4 106
Rune Nilsen 90 87 5,0 18 4 4 1 9 1 6 7 1 3 6 6 3 9 5 7 5 6 7 Rune Nilsen 5 87
Odd Magne Høyland 88 87 5,5 16 6 0 7 7 0 7 6 7 1 7 5 6 5 1 5 6 3 9 Odd Magne Høyland 5 87
Roy Sørensen 71 70 4,4 16 1 7 3 5 5 1 8 5 1 1 4 7 0 7 0 1 7 8 Roy Sørensen 7 70
Kenneth Herigstad 70 70 6,4 11 7 0 10 8 9 1 5 6 0 0 0 0 0 8 4 7 5 0 Kenneth Herigstad 7 70
Espen Aasland 36 36 7,2 5 5 0 0 6 0 0 10 0 7 0 0 0 0 0 0 8 0 0 Espen Aasland 9 36
Finn Erik Borgedal 36 34 2,1 17 1 1 1 1 0 1 3 1 1 5 3 1 1 1 3 3 4 5 Finn Erik Borgedal 10 34
Heidi Skretting 34 34 2,6 13 1 1 0 4 8 0 1 1 6 0 0 5 1 3 1 1 1 0 Heidi Skretting 10 34
Bjørn Tollefsen 26 26 2,6 10 3 5 4 1 3 3 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 Bjørn Tollefsen 12 26
Jan Olav Reinertsen 24 24 3,4 7 0 6 1 3 1 4 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jan Olav Reinertsen 13 24
Anders Frøyland 17 17 3,4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 4 0 0 4 0 4 Anders Frøyland 14 17
Roy Tegle 16 16 2,0 8 0 0 5 1 0 1 1 1 0 3 0 0 3 0 0 1 0 0 Roy Tegle 15 16
Ket Risa 14 14 1,3 11 1 1 0 1 1 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 Ket Risa 16 14
Tom Sørensen 7 7 1,0 7 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Tom Sørensen 17 7
Cato Thue 3 3 1,0 3 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cato Thue 18 3
Bjørn T. Fedreheim 3 3 3,0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bjørn T. Fedreheim 18 3
Miguel Stangeland 2 2 1,0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Miguel Stangeland 20 2
Doreen Asche 1 1 1,0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Doreen Asche 21 1
60 56 56 58 58 57 56 58 58 53 52 54 55 55 53 56 54 49
(Dersom det er lik poengsum, blir det den med mest antall kamper som vinner) Denne tabellen viser forventet poeng
og plassering utifra gjennomsnittet
(Snittet er beregnet på alle spillte kamper)