Ligapoeng høsten 2010
  Gjennomsnitt
Navn Sum Sum
16 beste
Gj. Snitt Antall
spillte
Januar Februar Mars April Mai Juni Omganger igjen:   0
7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 25 15 22 29 6 20 27 3 10 17 24 Navn Plassering Poeng
Svein Egil Tegle 168 147 8,8 19 10 9 9 7 9 8 9 9 10 9 8 10 9 9 0 0 9 9 10 6 9 Svein Egil Tegle 1 147
Ole Sæland 141 129 7,1 20 5 5 1 5 8 6 10 0 1 7 6 8 10 7 10 10 10 6 8 8 10 Ole Sæland 2 129
Rune Nilsen 135 126 7,1 19 9 1 10 3 5 9 6 7 9 0 7 0 8 6 6 9 8 8 7 9 8 Rune Nilsen 3 126
Heiko Asche 82 82 9,1 9 0 10 0 10 10 10 0 10 8 10 5 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 Heiko Asche 4 82
Finn Erik Borgedal 84 81 4,4 19 4 6 3 6 3 3 3 6 5 0 3 0 4 1 7 8 1 7 1 7 6 Finn Erik Borgedal 5 81
Anders Frøyland 80 80 5,3 15 6 0 5 1 0 0 7 3 7 4 9 6 0 0 9 7 7 4 1 4 0 Anders Frøyland 6 80
Rune Høyland 75 75 8,3 9 0 8 8 9 4 0 0 0 0 8 10 0 0 10 8 0 0 0 0 10 0 Rune Høyland 7 75
Roy Sørensen 79 74 3,8 21 1 7 1 1 6 1 5 5 3 1 1 9 3 5 5 3 5 3 6 3 5 Roy Sørensen 8 74
Kenneth Herigstad 64 64 7,1 9 7 4 0 8 0 7 8 0 0 0 0 0 7 8 0 0 0 10 5 0 0 Kenneth Herigstad 9 64
Tom Sørensen 58 56 3,2 18 3 1 1 4 1 1 4 1 0 6 1 7 6 3 0 5 4 0 1 5 4 Tom Sørensen 10 56
Espen Aasland 39 39 6,5 6 8 0 6 0 7 4 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 Espen Aasland 11 39
Heidi Skretting 37 37 2,5 15 1 1 7 1 1 5 1 1 1 3 1 0 0 4 0 6 1 0 0 0 3 Heidi Skretting 12 37
Mads 28 28 3,5 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3 5 3 1 7 Mads 13 28
Bjørn Tollefsen 23 23 2,9 8 0 0 0 1 1 1 0 0 4 5 0 5 5 0 0 0 1 0 0 0 0 Bjørn Tollefsen 14 23
Jan-Olav Reinertsen 20 20 2,2 9 0 1 1 1 1 1 0 1 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 Jan-Olav Reinertsen 15 20
Ket Risa 14 14 1,6 9 1 3 1 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Ket Risa 16 14
Lauritz Andre Heskje 4 4 4,0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lauritz Andre Heskje 17 4
Morten 2 2 1,0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Morten 18 2
Per Jan Westergård 2 2 1,0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Per Jan Westergård 18 2
Magnus Sømme 2 2 1,0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Magnus Sømme 18 2
56 57 59 59 57 57 54 55 55 54 55 45 52 53 49 52 56 52 55 53 52
(Dersom det er lik poengsum, blir det den med mest antall kamper som vinner) Denne tabellen viser forventet poeng
og plassering utifra gjennomsnittet
(Snittet er beregnet på alle spillte kamper)