Ligapoeng høsten 2010
  Gjennomsnitt
Navn Sum Sum
13 beste
Gj. Snitt Antall
spillte
August September Oktober November Desember Omganger igjen:   0
19 26 2 9 16 23 30 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 Navn Plassering Poeng
Svein Egil Tegle 125 114 8,3 15 10 8 10 0 8 4 7 10 0 8 8 9 7 9 8 10 9 Svein Egil Tegle 1 114
Ole Sæland 129 112 8,1 16 7 9 9 9 7 9 6 0 10 9 9 6 10 5 9 8 7 Ole Sæland 2 112
Rune Nilsen 107 94 6,7 16 8 6 8 8 9 7 4 5 9 5 7 4 6 6 6 9 0 Rune Nilsen 3 94
Tom Sørensen 96 90 5,6 17 9 7 7 5 4 8 1 7 7 1 6 10 8 1 3 7 5 Tom Sørensen 4 90
Rune Høyland 74 74 9,3 8 6 0 0 0 0 10 10 0 0 10 10 8 0 10 10 0 0 Rune Høyland 5 74
Finn Erik Borgedal 49 48 3,5 14 1 1 5 7 6 5 1 0 5 4 3 3 0 1 1 0 6 Finn Erik Borgedal 6 48
Anders Frøyland 48 48 5,3 9 3 4 6 0 0 6 5 0 4 0 5 0 0 8 7 0 0 Anders Frøyland 6 48
Heiko Asche 46 46 9,2 5 0 0 0 10 10 0 8 9 0 0 0 0 9 0 0 0 0 Heiko Asche 8 46
Kenneth Herigstad 45 45 7,5 6 5 10 0 0 0 0 9 0 0 7 0 7 0 7 0 0 0 Kenneth Herigstad 9 45
Roy Sørensen 44 44 4,0 11 4 1 0 6 5 3 0 0 8 1 4 0 0 3 4 5 0 Roy Sørensen 10 44
Mads Borgstrøm 29 29 2,6 11 1 3 4 4 3 1 1 4 6 0 0 1 0 1 0 0 0 Mads Borgstrøm 11 29
Odd Magne Høyland 27 27 3,9 7 0 5 0 3 0 1 0 0 0 3 0 5 0 4 0 6 0 Odd Magne Høyland 12 27
Heidi Skretting 21 21 7,0 3 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Heidi Skretting 13 21
Ket Risa 18 18 3,0 6 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 5 4 4 Ket Risa 14 18
Magnus Sømme 12 12 6,0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 Magnus Sømme 15 12
Espen Aasland 8 8 8,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Espen Aasland 16 8
Jan Olav Reinertsen 2 2 1,0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jan Olav Reinertsen 17 2
Jan Reidar 1 1 1,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Jan Reidar 18 1
PubKjell 1 1 1,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 PubKjell 18 1
54 56 49 52 53 54 55 52 49 55 52 55 40 55 53 49 49
(Dersom det er lik poengsum, blir det den med mest antall kamper som vinner) Denne tabellen viser forventet poeng
og plassering utifra gjennomsnittet
(Snittet er beregnet på alle spillte kamper)